Principi poslovanja Doma

Dom za stara lica Avalaska Oaza poseduje ugovor sklopljen sa Gradskim zavodom za hitnu medicinsku pomoć (194), koja velikom brzinom reaguje ukoliko dodje do stanja koja su van domašaja našeg medicinskog tima. Iako brigu o stanovnicima doma naše osoblje vodi 24h dnevno svih dana u godini i ceo dom je pokriven video nadzorom ponekad se desi da korisnici doma obole ili zapadnu u stanja koja zahtevaju hitnu intervenciju. Naš dom u tim slučajevima obezbedjuje prevoz lica do najbliže medicinske ustanove gde im se ukazuje potrebna pomoć.

Vojno medicinska akademija

Vojno Medicinska Akademija se nalazi na svega par kilometara od doma Avalska Oaza, što nas čini jedinstvenim kako za civilne tako i za vojne osiguranike. VMA je jedna od, ako ne i naj cenjenija medicinska ustanova u našoj zemlji i oporemljena je osobljem i aparatima za pružanje svih vrsta medicinske pomoći.